Praktische info over

de Job Navigator

In een door COVID-19 volstrekt omgeslagen arbeidsmarkt helpt het wendbare mensen om vast te stellen welke branches en sectoren passend en kansrijk zijn. Hier helpt de Job Navigator bij. Of het nu gaat om mobiliteit, werkvermogen of employability; inzetbaar zijn, en blijven valt of staat met gedragsverandering: iets anders (gaan) doen dan je tot nu toe gedaan hebt. En juist dat is nou net zo lastig. Met de Job Navigator steken gebruikers een thermometer in hun loopbaan en met behulp van 'nudges' (duwtjes in de goede richting) activeert het digitale instrument de gebruiker om te werken aan leuk werk.

Oké. En hoe werkt de Job Navigator dan?

Aan de hand van prikkelende vragen en helpende feedback helpt de Job Navigator potentiële job-switchers inzicht te krijgen in hun persoonlijkheidskenmerken, geeft ze perspectief, biedt ze houvast en daagt ze uit. Op deze manier worden gebruikers zich niet alleen bewust van wie ze zijn, wat ze kunnen en waar hun krachten liggen. Ook worden gebruikers van de Job Navigator zich bewust van hun kansen op de en mogelijkheden op een door het Corona-virus sterk wijzigde in- en externe arbeidsmarkt.

Effectief & Onderbouwd

Gebaseerd op het wetenschappelijke ABCD-Employability model: Aanpassingsvermogen, Bewustzijn, Carrièreperspectief en... Doen!

Arbeidsmarktfit

Met de Job Navigator maakt de gebruiker de fit tussen het individueel talent en kansrijke banen.

Voortdurend een vinger aan de pols

Geen eenmalig kunstje; regelmatig een scherp advies of een activerend zetje waarmee een gebruiker blijft werken aan z'n inzetbaarheid.